Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Školní vzdělávací program

ŠVP ZUŠ Mělník - text celého dokumentu

 

Obsah dokumentu:

    - Identifikační údaje.
    - Charakteristika školy.
    - Zaměření školy a její vize.
    - Výchovné a vzdělávací strategie.
    - Vzdělávací obsah hudebního,výtvarného a tanečního oboru.
    - Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
    - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných.
    - Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy.

Nejnovější články

Archiv článků