Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE

Image

Ve dnech 22.- 24. listopadu 2023 se Přidáno dne: 30.11.2023

 se v Ústí nad Labem konal již 56. ročník mezinárodní klavírní
soutěže, kterou letos navštívilo 47 soutěžících ze 14 zemí světa.
LAURA KOMÁROVÁ získala 2. CENU ve 2. kategorii.
GRATULUJEME!
Lauře je 10let a soutěžila v
kategorii s dětmi 10 a 11 let. První cenu si odnesli soutěžící o rok starší.
Příprava na takovou soutěž není jen o výjimečném talentu, je také o každodenním cvičení, trpělivosti
a motivaci.
Soutěž probíhá ve třech dnech. Ve středu večer začíná slavnostním zahajovacím koncertem, kde se
představ uje absolutní vítěz minulého ročníku klavírním koncertem za doprovodu orchestru
severočeského divadla. Ve čtvrtek probíhá 1. kolo soutěže skladby z období baroka a klasicismu
v trvání 5 7minut. V pátek ve 2. kole z ní skladby z období romantismu a 20. století, také v délce 5 7
minut. Páteční večer je věnován vyhlášení výsledků, slavnostnímu předání diplomů a cen. Završením
celé soutěže je Koncert vít ězů.
Zde si poslechněte záznam soutěže:
https://www.youtube.com/live/F92iqfv7w9M?si=JqNxUclIdnEkeB0P
https://www.youtube.com/live/ohBQPPuTn_w?si=uvDygucfoGfxR29S
Dovolím si zde připojit úvodní řeč předsedy mezinárodní poroty MgA. Martina Kasíka:
„Soutěž a umění nechodí tak úplně ruku v
ruce, protože soutěž nám do umění přináší až cizorodý
prvek a to je prvek sportovní. Tudíž máme pocit, že všichni musíme vyhrát. Ale na rozdíl od
sportovních soutěží (vítěze máme, bez těch by se to neobešlo) nemáme žádné poražené, protože
soutěž umělecká nás má vést k tomu, abychom byli motivovaní objevovat krásy hudby, přinášet
druhým radost a vydat ze sebe to nejlepší, co v ten okamžik na pódiu můžeme. A pokud se nám toto
podaří, tak js me automaticky vítězi. Já vše m přeji, aby právě toto nastalo, abyste se cítili svobodní,
uvolnění, tvořiví na pódiu a abyste nám všem předali Vaše cítění hudby a abychom to s Vámi mohli
sdílet.“
Tímto bych chtěla poděkovat Lauře za její neuvěřitelný výkon na pódiu, obrovskou energii, kterou
dokáže svým cítěním hudby předávat, za obrovskou porci stresu pro mě jako učitelku a nepopsatelnou
radost z výsledného ocenění. Velké poděkování patří také rodičům Laury za velkou podporu při
přípravě a realizaci soutěžního vystoupení.
Mgr. Martina Hůtová

Nejnovější články

Archiv článků