Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Talentové zkoušky a zápis ke studiu do ZUŠ Mělník pro školní rok 2021-2022

Image

V termínu od 14. 6. 2021 proběhnou v naší škole talentové a přijímací zkoušky pro uchazeče o studium uměleckých oborů. Přidáno dne: 26.05.2021

Jako každý rok, zdůrazňujeme, že talentová zkouška opravdu není nic, na co by se uchazeči měli nějak zvlášť připravovat. Jde nám pouze o zjištění přirozeného talentu.

V hudebním oboru uchazeč zazpívá jednu sobě známou písničku. Vše ostatní, jako zopakování rytmického motivu, zazpívání vybraných tónů podle předehrávky, atd., vede ke zjištění přirozeného talentu.

V tanečním oboru talentová zkouška probíhá formou pohybových cviků, kde je žádoucí mít s sebou cvičební úbor.

Ve výtvarném oboru probíhá talentová zkouška formou pohovoru, který je popřípadě doplněn načrtnutím určeného motivu, např. postavy, určité reálné věci, atd.

Organizace akce.

Uchazeči o studium musí vyplnit formulář s názvem Přihláška k talentové zkoušce. Tento formulář najdete na stránkách naší školy v sekci Dokumenty, nebo na této adrese https://zusmelnik.cz/eprihlaska. Přihlášku vyplňte online a odešlete. Všechny údaje uvádějte pečlivě, především pak kontakty. Na základě této přihlášky, budete vyzváni k dostavení se k talentové zkoušce v určitém termínu a čase. Talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 14. 6. 2021 vždy v odpoledních hodinách.

Upozornění: Podmínkou k účasti na talentové zkoušce je Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o absolvování testu na COVID-19 s negativním výsledkem. Formulář ke stažení najdete při vyplnění a odeslání Přihlášky k talentové zkoušce v potvrzení o tomto úkonu, jako přílohu pod přihláškou ve formátu PDF na vašem emailu.

Přihlášky k talentové zkoušce se uzavírají v úterý 8. 6. 2021 ve 24:00 hodin!!!

O dalším postupu v případě přijetí budete informováni při vykonání talentové zkoušky.

Těšíme se na nové uchazeče a všem přejeme u talentové zkoušky úspěchy.

Vedení ZUŠ Mělník.

Nejnovější články

Archiv článků