Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Rozvrh hodin frontální výuky 2021/ 2022

Image

Vážení rodiče, milí žáci. Připravili jsme s předstihem rozvrh předmětů ve frontální výuce. Došlo k drobným úpravám, proto čtěte pozorně. Přidáno dne: 02.07.2021

Přípravné studium hudebního oboru (PS I – A/B) a sbor Světlušky.

Výuka bude probíhat ve čtvrtek (na místo dosavadní středy) v čase od 14:40 hodin v hudebním sále školy. Začátkem měsíce září bude naší školou iniciována schůzka rodičů, kde se dozvíte další důležité informace. PS I a sbor Světlušky bude od příštího školního roku vyučovat paní učitelka Jana Sklenářová.

Pěvecké sbory Zvoneček a Červánek.

DPS Zvoneček – výuka zůstává ve čtvrtek, ale je trochu posunuta v čase. Začátek výuky bude od 16:20 hodin, tomu je přizpůsobena i výuka hudební nauky. Sbor Zvoneček povede jako sbormistryně paní učitelka Jana Sklenářová.

DPS Červánek – zde se čas výuky nemění, zůstává také den výuky, tedy pondělí. Sbor Červánek povede jako sbormistryně paní učitelka Jana Sklenářová.

Jako každý rok, dochází k postupu některých starších žáků ze Zvonečku do Červánku. Informace těmto žákům předala paní učitelka Lenka Knechtlová, která Zvoneček vedla v letošním školním roce. Přestup žáků ročníku 2/0 z PS I a Světlušek do Zvonečku, byl domluven na schůzce rodičů a zástupce ředitele školy dne 26. 5. 2021.

Jmenný seznam sborů pro školní rok 2021/ 2022 najdete v sekci Dokumenty – Rozvrh hodin frontální výuky na těchto stránkách, ještě před začátkem školního roku.

Hudební nauka – zde dochází k některým změnám, tou největší je posun vyučování v obou dnech (pondělí a čtvrtek) o jednu hodinu později. Výuka nebude již začínat v 13:00 hodin, jak tomu bylo doposud, ale až v 13:50 hodin. Další změnou je i to, že výuka nebude probíhat od nejmladších po nejstarší, ale je přizpůsobena další výuce v celé škole. Nemělo by se stávat, aby žák nestíhal jeden předmět kvůli jinému. V ročnících 1 – 4 je nastavena variabilita ve formě tříd A – B. Zde se budete moct začátkem školního roku zapsat do hodiny, která vám bude vyhovovat. Maximální počet žáků ve třídě je 20. Pátý ročník možnost volby nemá z důvodu počtu žáků v tomto ročníku.

Ostatní soubory v hudebním oboru, které se vyučují v hudebním sále nebo ve třídě hudební nauky, mají také naplánovaný čas výuky. U některých ale může ještě dojít k drobným časovým posunům, především po zveřejnění studijních povinností vysokoškoláků.

Individuální výuku a výuku souborů, které se nevyučují v hudebním sále nebo ve třídě hudební nauky, si každý žák domluví s vyučujícím daného předmětu 1. září 2021. Celý pedagogický sbor bude ve škole k dispozici od 8:30 hodin.

Taneční obor – zveřejňujeme rozvrh hodin i jmenný seznam jednotlivých tříd.

Výtvarný obor - zveřejňujeme rozvrh hodin i jmenný seznam jednotlivých tříd.

Vše je dostupné na těchto stránkách v sekci Dokumenty – Rozvrh hodin frontální výuky.

Vedení školy.

Nejnovější články

Archiv článků