Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

PŘIJATÍ UCHAZEČI O STUDIUM PRO ROK 2022/2023

Image

Uchazeči, kteří byli na základě vykonání talentové zkoušky ve dnech 13. 6. – 14. 6. 2022 přijati do studia v uměleckých oborech ZUŠ Mělník. Přidáno dne: 21.06.2022

Zveřejněná jména jsou jen přijatých uchazečů, jména nepřijatých uchazečů nezveřejňujeme. Pečlivě si přečtěte další informace!

 

Všem v současnosti přijatým uchazečům blahopřejeme a vítáme je v našich řadách.

 

Nyní je potřeba udělat ještě jeden krok. Vyplnit a podepsat oficiální přihlášku ke studiu do ZUŠ Mělník. Najdete ji opět na stránkách školy, v sekci Dokumenty – Přihláška ke studiu (jen pro přijaté). Od dnešního dne mají všichni uvedení uchazeči zaktivován přístup k vyplnění Přihlášky ke studiu. Po zadání kódu, který vám byl přidělen ePřihláškou k talentové zkoušce a e-mailu, z kterého jste ePřihlášku posílali, toto otevřete (pokud jste poslali do jednoho studijního zaměření více ePřihlášek, máte více kódů = musíte vyzkoušet, aktivní bude jen jeden a to většinově ten první). Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište. Ti uchazeči, kteří podali Přihlášku k talentové zkoušce papírovou formou, musí i Přihlášku ke studiu vyplnit v papírové podobě ve škole. Opět připomínáme, pro každé studijní zaměření musí být samostatná přihláška! Pro každý předmět a obor, kam bylo vaše dítě přijato, musí být jedna přihláška (například: dítě je přijato na studium houslí a sborového zpěvu = 2 samostatné přihlášky). Dále je potřeba vyplněnou a podepsanou přihlášku donést do školy. Pozor, přihláška obsahuje 3 stránky. Dvě stránky se týkají zpracování údajů na základě GDPR. Vše pečlivě přečtěte! Tu předejte buď třídnímu učiteli vašeho dítěte, nebo můžete přihlášku doručit na sekretariát školy. Pokud tento krok učiníte, je vaše dítě závazně přihlášeno do ZUŠ Mělník na školní rok 2022/ 2023 a od září má u nás místo. Prosíme o rychlé jednání.

Přihlášku podejte do 30. 6. 2022. Pokud ve stanoveném termínu nebudete reagovat, vaše místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.

V tuto chvíli jsou všechna místa v uměleckých oborech naší školy téměř naplněna. Několik posledních míst (celkem cca 15) je ještě v DPS Červánek, tanečním oboru a výtvarném oboru.

Je možné, že se během měsíce září, nějaká místa uvolní. V tomto případě budeme kontaktovat další zájemce v pořadí.

V případě dotazu volejte na telefon: 774 453 740; 775 353 740

Vedení školy

Rozklikněte:

Nově přijatí žáci 2022-23

Nejnovější články

Archiv článků