Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

PŘIJATÍ UCHAZEČI O STUDIUM PRO ROK 2021/2022

Image

Uchazeči, kteří byli na základě vykonání talentové zkoušky ve dnech 14. 6. – 18. 6. 2021 přijati do studia v uměleckých oborech ZUŠ Mělník. Přidáno dne: 22.06.2021

Zveřejněná jména jsou jen přijatých uchazečů, jména nepřijatých uchazečů nezveřejňujeme. Pečlivě si přečtěte další informace!

Ne všichni uchazeči, se mohli v určeném termínu zúčastnit talentové zkoušky, proto jsou s nimi domluveny náhradní termíny (jedná se především o karanténu z důvodu Covid-19). Zveřejňujeme tedy jen uchazeče, kteří zkoušku již úspěšně vykonali a jsou na 100% přijati. Ti z vás, kteří se v seznamu přijatých nenašli, mohou být osloveni později telefonicky nebo emailem. Neznamená to, že jste u zkoušky neuspěli. V některých třídách jen musíme ještě počkat na zbylé uchazeče, až talentovou zkoušku vykonají. Je možné, že někteří z vás budou osloveni až začátkem příštího školního roku, tedy koncem srpna a začátkem září. Prosíme tedy o trpělivost.

Všem v současnosti přijatým uchazečům blahopřejeme a vítáme je v našich řadách.

Nyní je potřeba udělat ještě jeden krok. Vyplnit a podepsat oficiální přihlášku ke studiu do ZUŠ Mělník. Najdete ji opět na stránkách školy, v sekci Dokumenty – Přihláška ke studiu (jen pro přijaté). Od dnešního dne mají všichni uvedení uchazeči zaktivován přístup k vyplnění Přihlášky ke studiu. Po zadání kódu, který vám byl přidělen ePřihláškou k talentové zkoušce a e-mailu, z kterého jste ePřihlášku posílali, toto otevřete (pokud jste poslali do jednoho studijního zaměření více ePřihlášek, máte více kódů = musíte vyzkoušet, aktivní bude jen jeden a to většinově ten první). Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište. Ti uchazeči, kteří podali Přihlášku k talentové zkoušce papírovou formou, musí i Přihlášku ke studiu vyplnit v papírové podobě ve škole. Jedná se o uchazeče, kteří mají číslo kódu 150 a výš. Opět připomínáme, pro každé studijní zaměření musí být samostatná přihláška! Pro každý předmět a obor, kam bylo vaše dítě přijato, musí být jedna přihláška (například: dítě je přijato na studium houslí a sborového zpěvu = 2 samostatné přihlášky). Dále je potřeba vyplněnou a podepsanou přihlášku donést do školy. Pozor, přihláška obsahuje 3 stránky. Dvě stránky se týkají zpracování údajů na základě GDPR. Vše pečlivě přečtěte! Tu předejte buď třídnímu učiteli vašeho dítěte, nebo můžete přihlášku doručit na sekretariát školy. Pokud tento krok učiníte, je vaše dítě závazně přihlášeno do ZUŠ Mělník na školní rok 2021/ 2022 a od září má u nás místo. Prosíme o rychlé jednání.

Přihlášku podejte do 30. 6. 2021. Pokud ve stanoveném termínu nebudete reagovat, vaše místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.

V tuto chvíli jsou všechna místa v uměleckých oborech naší školy téměř naplněna. Samozřejmě ještě musíme v některých studijních zaměřeních s celkovým uzavřením počkat na přihlášené zájemce, kteří se omluvili a objednali se na jiný termín.

Je možné, že se během měsíce září, nějaká místa uvolní. V tomto případě budeme kontaktovat další zájemce v pořadí.

V případě dotazu volejte na telefon: 774 453 740; 775 353 740

Vedení školy

Rozklikněte:

Nově přijatí žáci

 

 

 

 

Nejnovější články

Archiv článků