Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Otevření všech oborů a studijních zaměření od 24. 5. 2021

Image

Na základě nařízení vlády ČR o rozvolnění opatření proti epidemii, lze v Základních uměleckých školách obnovit od 24. 5. 2021 výuku s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Přidáno dne: 19.05.2021

Rozhodli jsme se využít první možnost, tedy obnovení prezenční výuky v plném rozsahu pro všechny a to i za cenu podmínky testu. Testování v ZUŠ probíhat nebude, probíhá na všech ostatních školách, kam naši žáci dochází. Bude ale nutné písemně doložit Čestné prohlášení zákonného zástupce  o absolvování testu na COVID-19 s negativním výsledkem, vždy při příchodu do výuky přímo vyučujícímu daného předmětu.

Čestné prohlášení musí předložit všichni naši žáci, kteří se budou chtít zúčastnit výuky v těchto oborech a studijních zaměření:

Hudební obor:

- všechny pěvecké sbory – Světlušky, Zvoneček, Červánek

- smyčcový soubor

- hudební skupina Fox-X

- Woodwind Orchestra

- všichni žáci, kteří navštěvují předmět Hudební nauka

Taneční obor – všichni žáci

Výtvarný obor – všichni žáci

 

Formulář Čestného prohlášení najdete ke stažení zde, nebo v rubrice Dokumenty – Další dokumenty školy.

Žáci, kteří při příchodu na výuku nebudou schopni prokázat, že absolvovali test s negativním výsledkem, nemohou být ve skupině přítomni. ZUŠ nezabezpečuje pedagogický dozor a nemá žádné kapacity na hlídání dítěte, které se nemůže zúčastnit výuky.

Na výuku se žáci dostaví s maximálně 5. minutovým předstihem, aby nedocházelo ke kumulaci lidí na chodbách školy.

Pro taneční obor bude otevřena šatna (bez sprch). Výuka v tanečním oboru bude ukončena s malým předstihem tak, aby žáci odcházeli z šatny přesně s koncem vyučovací lekce a 5 minut před začátkem do ní mohli žáci další lekce.

Ta samá pravidla budou i u výuky Hudební nauky.

Škola od 24. 5. nebude již zabezpečovat jakoukoliv formu distanční výuky.

Ve škole budou i nadále platit všechna hygienická opatření. Pohyb všech žáků ve škole bude i nadále možný jen s nasazeným respirátorem/ rouškou, při vstupu do budov školy bude dále platit použití dezinfekčního prostředku na ruce. Dále bude platit povolení vstupu jen pro žáky a zaměstnance školy. Zákonní zástupci mohou do školy vstoupit jen v případě závažného důvodu. Tím určitě není doprovod dítěte na výuku až ke dveřím učebny a čekání v budovách školy na ukončení výuky svého dítěte. Toto, prosíme, všichni respektujte.

 

Vedení školy

Nejnovější články

Archiv článků