Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Rozvrh hodin na školní rok 2019 – 2020

Image

Rozvrh hodin pro taneční obor, výtvarný obor a frontální výuku předmětů v hudebním oboru. Další informace naleznete uvnitř článku. Přidáno dne: 01.08.2019

Vážení rodiče, milí žáci a studenti.

Připravili jsme pro Vás s předstihem rozvrh hodin pro taneční obor, výtvarný obor a frontální výuku předmětů v hudebním oboru na školní rok 2019 – 2020.

Individuální výuku v hudebním oboru, to znamená hru na nástroje a sólový zpěv, si každý musí domluvit s třídním učitelem daného studijního zaměření. Totéž nastane i při domluvě výuky u menších hudebních souborů, jako jsou např. tria, kvarteta, kvinteta a podobně. Jméno vyučujících těchto předmětů Vám sdělí Váš třídní učitel. Čas výuky pro soubor bicích nástrojů bude také určen dodatečně a jeho výuka bude probíhat v úterý nebo ve středu v hudebním sále. Všichni žáci od 4. ročníku (včetně) musí navštěvovat některý z těchto povinně volitelných předmětů (PVP).

V předmětu hudební nauka, který je povinný pro všechny žáky hudebního oboru od 1. do 5. ročníku, lze, kromě 5. ročníku, volit výuku ve variantě A/B. To znamená pondělí nebo čtvrtek. Již v přípravném týdnu, to je od pondělí 26. 8. 2019, pro vás budou ve třídě hudební nauky připraveny archy pro zápis do Vámi zvolené vyučovací hodiny tohoto předmětu. Třídy jsou početně omezeny na maximálně 20 žáků, tudíž je potřeba se zápisem neotálet, zvlášť pokud víte, že se musíte zapsat jen do jedné z možností. Vámi preferovanou vyučovací hodinu hudební nauky lze od 26. 8. 2019 zapsat i elektronicky v podobě emailu na adresu chobotska@zusmelnik.cz. Zde je potřeba uvést jméno a příjmení žáka, ročník, den a hodinu výuky.

V tanečním a výtvarném oboru ještě k rozvrhu hodin připojujeme jmenný seznam jednotlivých tříd.

 

Upozornění:

Prosíme o respektování dovolené všech vyučujících. Ta trvá do neděle 25. 8. 2019. Od pondělí 26. 8. 2019 jsme připraveni na vaše případné dotazy i na pomoc při řešení času výuky.

 

Věříme, že Vám náš počin pomůže při další organizaci Vašeho času a času Vašeho dítěte.

Vedení školy

Rozvrhy hodin:

Hudební obor:

Učebna hudební nauky

Sbory - Světlušky, Zvoneček, Červánek, Diverse Voci

Hudební sál - soubory, orchestry

 

Taneční obor:

Taneční obor - rozvrh hodin

Taneční obor - jmenný seznam tříd

 

Výtvarný obor:

Výtvarný obor - rozvrh hodin

Výtvarný obor - jmenný seznam tříd

Nejnovější články

Archiv článků

Náhled fotogalerie

  • Photo
  • Photo
Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz
QR ZUŠ